2019-06-26 08:49Pressmeddelande

BDX landar jättekontrakt i Markbygden

Foto: Patrik ÖhmanBDX Företagen har närmare 100 fordon är på plats i Markbygden. Foto: Patrik Öhman

Nu står det klart att BDX Företagen AB kommer att utföra markentreprenaden för 202 vindkraftverk, motsvarande ca 850 MW, åt tyska Enercon GmbH i Markbygden utanför Piteå. Projektet beräknas pågå till tredje kvartalet 2021. Vindkraftsparken är Europas just nu största pågående vindkraftsprojekt.

Avtalet sträcker sig över tre år och är den enskilt största entreprenadaffären i BDX Företagens historia.

- Man kan se det som att vi utför ett stort entreprenadprojekt eller som att vi lägger grunden till framtidens energiförsörjning. För oss är det båda delarna, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen.

Vindkraft växer i betydelse och har under de senaste åren ökat sin andel av energiproduktionen i Sverige. Särskilt i norra Sverige är det attraktivt att bygga vindkraftsparker på grund av de gynnsamma förhållande som råder här. De ca 850 MW som de nya vindkraftverken tillför motsvarar ungefär en kärnreaktor. I norra Sverige finns många industrier, bland annat den nya batterifabriken i Skellefteå, som kräver mycket elenergi. Uppförandet av de 202 vindkraftverken betyder att tillskottet av miljövänlig el ökar i området.

Ny- och ombyggnationer av vägar

Entreprenaden i Markbygden innebär att BDX Företagen kommer att anlägga vägar och monteringsytor/kranplaner i Markbygden samt schakt och grusfyllning för vindkraftsverkens fundament. Många delar av BDX Företagens verksamhet involveras i Markbygden-projektet.

- Vi har satt upp en särskild organisation för Markbygden som både involverar vår entreprenadverksamhet och vår maskin- och transportverksamhet. Det är närmare 130 personer verksamma i projektet, med ett 100-tal fordon. Bland annat har vi 30-tal grävmaskiner på plats, till det kommer lastbilar och lastmaskiner som ska forsla material, säger Tore Lindbäck, kalkylchef, BDX Företagen, som tillsammans med Peter Lindqvist, projektchef BDX Företagen, ansvarat för anbudet.

Projektet innefattar ny- och ombyggnation av totalt 17,5 mil väg i området.

- Vägarna ska hålla för de tunga mobilkranar som krävs för att resa de 110-130 meter höga vindkraftstornen. Dessutom ställs höga krav på att vägarna klarar transporter av delar till vindkraftverken, upp till 75 meter långa ekipage ska kunna ta sig runt kurvor och upp- och nerför backar, säger Tore Lindbäck.

Stor yta för varje vindkraftverk

Till varje vindkraftverk byggs en verksplats på närmare 5 000 kvadratmeter, med monteringsytor och uppställningsplats för mobilkranen som ska lyfta verket på plats. Vindkraftverkens höjd kräver även rejäla fundament. Vid varje fundamentsgrop schaktas cirka 500 kubikmeter jord som sen delvis återfylls på de gjutna fundamenten för att skapa ytterligare stabilitet. För att hantera allt inkommande material byggs även en så kallad logistikyta på ca 8 000 kvadratmeter.

För att kunna säkerställa tillgången på ballast, det vill säga berg- och fyllnadsmaterial, har BDX två bergtäkter i området, där berg krossas i olika fraktioner. När behovet av ballast är som störst kommer 15 000-20 000 ton, vilket motsvarar ca 500 lastbilslass, att lämna bergtäkten varje vecka.

Uppdraget sträcker sig från sommaren 2019 till 2021. Under 2019 ska 60-70 av de 202 verksplatserna färdigställas.

- Det kommer krävas en hel del av vår organisation men eftersom vi har utfört markentreprenaden för närmare 100 vindkraftverk i området har jag god förhoppning om att vi kommer utföra det här på samma goda sätt som tidigare år, säger Tore Lindbäck.

- Att vi valde BDX för uppdraget beror mycket på att de har utfört entreprenader åt oss förut i Markbygdenprojektet. Det är en rätt komplicerad operation att utföra markentreprenaden för så här många vindkraftverk. Det är naturligtvis en fördel att vi har arbetat tillsammans förut och vi vet var vi har varandra i stort och smått, säger Mia Bergström, Enercon Sverige.

- Det här är ett strategiskt viktigt uppdrag för BDX och det är naturligtvis även glädjande att få fortsatt förtroende från Enercon. Det visar att vår entreprenadverksamhet och våra medleverantörer har högt anseende på marknaden. Det känns även bra att vi kan bidra till en långsiktigt hållbar energiutveckling i Sverige, avslutar Fredrik Persson, vd BDX Företagen.

 

 

Om Enercon GmbH

ENERCON är en av världens ledande leverantörer av vindkraftverk. Sedan starten 1984 har företaget installerat över 36 000 MW världen över. Det som fört fram ENERCON till dagens position är strävan att alltid ligga i framkant både vad det gäller teknikutveckling och kvalitet. Vindkraftverken finns tillgängliga med märkeffekter från 800 kW till 7 500 kW och säljs till en bred kundkrets. ENERCONs största konkurrensfördel är den direktdrivna generatorn utan växellåda. Lösningen kräver mindre rörliga delar vilket bland annat bidrar till mindre mekaniskt slitage och en längre livstid.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist