2019-03-26 08:36Pressmeddelande

BDX vinner stort driftsuppdrag

Carl Andersson, affärschef Väg, BDX Företagen AB. Foto: Patrik Öhman.Carl Andersson, affärschef Väg, BDX Företagen AB. Foto: Patrik Öhman.

BDX kommer under de kommande fyra åren, med option på ytterligare två år, att sköta basunderhållet av vägar under driftområde Luleå, ett uppdrag värt närmare 200 miljoner kr.

- Vi är mycket glada och stolta över att få möjligheten att utföra uppdraget åt Trafikverket för Basunderhåll driftområde Luleå, säger Carl Andersson, affärschef väg, BDX Företagen AB.

Uppdraget består av basunderhåll av 738 kilometer allmänna vägar där BDX vintertid ska sköta bland annat snöröjning och halkbekämpning samt underhåll av asfaltbelagda vägar och grusvägar under sommaren. Området sträcker sig mellan Töre och Piteå, utmed E4:an samt väg 97 mellan Boden och Luleå.

- Vinterväghållningen är oerhört viktig att den fungerar, särskilt på två så trafikerade vägar som E4:an och väg 97. Samtidigt ska människor kunna ta sig till exempelvis arbetet och skolan från mindre anslutningsvägar vilket gör att vi kommer att ha ett flertal enheter som underhåller dessa, säger Carl Andersson.

- Det här är ett strategiskt viktigt uppdrag för BDX, tillsammans med våra övriga driftsavtal på väg samt drifts- och underhållsuppdraget på järnväg Luleå-Murjek och Haparandabanan. Det här är helt i linje med vår utvecklingsplan, säger Robert Eriksson, divisionschef Entreprenad, BDX Företagen AB.

Uppdraget sysselsätter ett tjugotal fordon samt en arbetsledning med sex personer.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist