2018-07-25 06:45Pressmeddelande

Umeå kommun väljer BDX för snöröjning

© Foto: Per Pettersson© Foto: Per Pettersson

Mitt i sommarvärmen är det klart att BDX från och med 3 september 2018 kommer att ansvara för snöröjning av Umeå kommuns fastigheter. Uppdraget kommer att sysselsätta ett 40-tal fordon.

Uppdraget innefattar snöröjning, halkbekämpning, borttransport av snö samt sandupptagning vid Umeå kommuns fastigheter. Avtalet löper från 2018-09-03 till och med 2020-07-31, med möjlighet till förlängning i maximalt två år.

- BDX har mycket goda erfarenheter av Umeå Kommun som beställare från tidigare uppdrag och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Umeå Kommun är en av våra viktigaste uppdragsgivare i regionen och därför känns det riktigt bra att vi nu kan teckna det här avtalet, säger Johan Markström, affärschef BDX Västerbotten.

Uppdraget kommer att sysselsätta ett 40-tal fordon, både arbetsmaskiner och lastbilar.

- Det här uppdraget innebär att vi kommer att utöka vår verksamhet i Umeå. Vi kommer att sysselsätta både befintliga enheter men även söka nya samarbeten.

Ingående maskiner och fordon i uppdraget ska hålla hög miljöklass, för att klara kommunens miljökrav.

- Inom BDX har vi aktivt arbetat med att minska miljöpåverkan de senaste 10 åren. Självklart vill vi bidra till ett hållbart samhälle, avslutar Johan Markström.

 Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Logistikdivisionen är uppdelad på tanklogistik, expresslogistik, special projects och skogslogistik. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist