2023-01-13 10:05Pressmeddelande

BDX tecknar ytterligare ett stort avtal med LKAB

Catrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB Fotograf: Patrik ÖhmanCatrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB Fotograf: Patrik Öhman

BDX företagen AB tecknar ytterligare ett stort avtal med den statliga ägda järnmalmsproducenten LKAB i Kiruna. Uppdraget innefattar transport- och maskintjänster vid Kiruna ovan jord.

- För oss i BDX är det en kvalitetsstämpel att LKAB väljer oss för ytterligare ett stort uppdrag. Genom att vi i många år har satsat på verksamheten i Malmfälten har vi kunskap och erfarenhet för uppdrag i den här kalibern, säger Catrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB.

Entreprenaden omfattar transportarbeten inklusive upplagshantering och vägunderhåll inom LKAB:s industriområde i Kiruna. Det handlar om transporter av tillsatsmedel till pelletsproduktionen, ut- och inlastning av rågods och pellets, gråberg från sovringsverket till deponi samt specialprodukter. I uppdraget ingår även servicemaskiner som utför arbeten kring verk, förråd och bangård. Uppdraget löper över fyra år med möjlighet till två optionsår och innebär närmare 150 arbetstillfällen, varav cirka 50 är nyanställningar.

I uppdraget ingår även ett aktivt klimat- och miljöarbete, där bland annat koldioxidutsläppen i verksamheten ska minska.  

- Jag tycker att det är både roligt, spännande och utmanande att LKAB ställer höga krav på oss som leverantörer inom klimat- och miljöområdet. Det gör att vi som leverantör måste var mer på tårna och inte bara följa med i utvecklingen, här får vi möjligheten att vara med och leda utvecklingen av nya fordon och processer, säger Stefan Sundqvist, divisionschef BDX Nord.

Förutom uppdraget Kiruna ovan jord har BDX även lastning och transport av malm och gråberg i dagbrottet Leveäniemi samt underjordstransporter i Vitåfors utanför Gällivare.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist
Stefan Sundqvist
Divisionschef BDX Nord
Stefan Sundqvist