2022-12-01 13:35Pressmeddelande

BDX tecknar historiskt avtal med LKAB

Nu står det klart att BDX tecknar företagets största avtal inom gruvindustrin med den statliga ägda järnmalmsproducenten LKAB för driften av dagbrottet i Leveäniemi, Svappavaara, drygt fyra mil utanför Kiruna.

Uppdraget löper över sex år med möjlighet till ett optionsår och innebär närmare 140 arbetstillfällen.

- Vi är glada och stolta över att LKAB väljer BDX som leverantör av de här tjänsterna. BDX har mångårig erfarenhet av uppdrag både i dagbrott samt i underjordsgruvorna i Kiruna och Gällivare sedan tidigare. Vi har andra omfattande uppdrag åt LKAB och att vi nu kan teckna det här avtalet på upp till sju år visar att vi har kundens förtroende, säger Catrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB.

BDX är en stark aktör i Malmfälten med ett flertal större uppdrag åt LKAB, bland annat gråbergstransporter Kiruna ovan jord samt underjordstransporter i Vitåfors utanför Gällivare.

Uppdraget i Leveäniemi innebär många delar, bland annat lastning och transport av malm och gråberg i dagbrottet och kommer att utföras tillsammans med tre av BDX Företagens medleverantörer.

- BDX har 275 medleverantörer, med många olika specialområden, och dessa är ryggraden i BDX verksamhet där vi tillsammans skräddarsyr en organisation för varje uppdrag. LKAB har bland annat höga krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor (KMA) vilket gör att vi kommer att ha en KMA-resurs på heltid i uppdraget. Sedan kommer vi även att ha ett team som tittar på nya tekniska lösningar med hybridmaskiner och elektrifierade delar i verksamheten, något som LKAB och svensk gruvnäring kommer att vara i framkant på, säger Stefan Sundqvist, divisionschef BDX Nord.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist
Stefan Sundqvist
Divisionschef BDX Nord
Stefan Sundqvist