2020-07-01 12:18Pressmeddelande

BDX får fortsatt förtroende från Trafikverket

Foto: Patrik ÖhmanFoto: Patrik Öhman

BDX Företagen AB får ytterligare förtroende av Trafikverket i utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) i norra Sverige. Uppdraget gäller styrområde Polcirkeln mellan Gällivare och Luleå. Projektet innebär installationsarbeten i spår, elkraft/kontaktledning, signal, telearbeten samt beställning, transport och mellanlagring av teknikhus, signalskåp och varor till entreprenaden.

- Det känns jättebra att få utföra det här uppdraget för Trafikverket. Det här blir tredje projektet gällande ERTMS som vi ska utföra. Sedan tidigare har vi bland annat utfört ERTMS-uppdrag på sträckan Kiruna-Riksgränsen samt ytterligare ett uppdrag i styrområde Polcirkeln, säger Andreas Karlsson, affärschef Rail, BDX Företagen AB.

Mer i detalj innebär uppdraget spårarbeten för nya signalsträckor, ny kraftförsörjning för nya teknikhus och skåp med tillhörande utrustning, signalarbeten med signaler, baliser och tavlor samt tele med förbindelser till alla objekt längs hela sträckan för kommunikation.

- Inom BDX har vi ännu en gång visat att vi en kunnig organisation för den här typen av uppdrag, vilket är en stor del i att vi får ytterligare förtroende från Trafikverket, avslutar Andreas Karlsson.

 

Om ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Systemet ersätter en sliten anläggning, förenklar trafikledning och underhåll och underlättar på sikt trafik mellan länder.

Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. ERTMS är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist