2020-03-25 15:56Pressmeddelande

Nu växlar BDX upp ERTMS

BDX Företagen AB får fortsatt förtroende av Trafikverket i utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) när vi nu har vunnit anbudet för styrområde Polcirkeln. Projektet omfattar bland annat projektering av huvudkanalisation, tvärkanalisation, brunnar och fundament för teknikhus, kiosker och skåp.

- Det är jätteroligt att vinna det här uppdraget för Trafikverket. Det här blir andra projektet som vi ska utföra, sedan tidigare har vi även utfört ERTMS-uppdrag på sträckan Kiruna-Riksgränsen, säger Andreas Karlsson, affärschef Rail, BDX Företagen AB.

Mer i detalj innebär uppdraget mark- och spårarbeten för förläggning av kabelkanalisation samt grundläggning och fundament för teknikbyggnader, signalskåp, elskåp och transformatorskåp. Kanalisationen på driftplatserna ska sträcka sig ut till in-/utfartspunkter för att uppfylla kabelvägar till samtliga el-, signal- och teleobjekt för det.

- Inom BDX har vi en kunnig organisation för den här typen av uppdrag, vilket är en stor del i att vi får ytterligare förtroende från Trafikverket. Uppdraget kan även innebära nyanställningar. Nu får vi bara vänta 10 dagar på att avtal kan tecknas med Trafikverket, avslutar Andreas Karlsson.

 

Om ERTMS

Ett nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Systemet ersätter en sliten anläggning, förenklar trafikledning och underhåll och underlättar på sikt trafik mellan länder.

Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist