2019-02-11 19:36Pressmeddelande

Tungt industriuppdrag till BDX

Vedtruckarna lyfter 31 ton och lastar av en timmerbil på 4-5 minuter.Vedtruckarna lyfter 31 ton och lastar av en timmerbil på 4-5 minuter.

BDX har tagit hem ett stort uppdrag på Smurfit Kappa i Piteå. Det handlar om hantering av massaved, flis och returfiber samt virkesmätning och andra servicetjänster inne på industriområdet.

- Det är ett attraktivt och långsiktigt avtal som vi är väldigt glada över att ha rott i land, säger Mattias Mörtberg, projektchef BDX. Arbetet pågår dygnet runt 365 dagar om året. BDX har stor kompetens att driva avancerade logistikflöden och vi har bra digitaliserade tekniklösningar. För detta uppdrag har vi investerat i tre nya vedtruckar och våra medleverantörer i sju hjullastare och en lastbil.

Smurfit Kappa Piteå är Europas största kraflinerbruk och förbrukar årligen cirka 2,3 miljoner kubikmeter massaved. BDX svarar för närmare 25 procent av den totala transportvolymen av ved in till bruket. De nya vedtruckarna försörjer industriprocessen med massaved, som blir till flis, som i sin tur blir pappersmassa. Truckarna, som är modell större, lyfter 31 ton ved åt gången. BDX svarar även för lastning av flis och hantering av den returfiber som kommer in till bruket. Dessutom ingår en maskin för virkesmätning samt en lastväxlare och en servicetraktor för att kunna lösa olika arbetsuppgifter som uppkommer inne på området.

- För oss är det ett strategiskt viktigt uppdrag säger Simon Risberg, affärschef BDX. Basindustrin är en viktig marknad, inte minst av konjunkturskäl, och detta är ett långsiktigt avtal som också kan innebära andra uppdrag.

Om Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Piteå är Europas största tillverkare av kraftliner, ett papper som används för tillverkning av högklassig wellpapp. Årsproduktionen är cirka 700 000 ton. Smurfit Kappa Piteå är Piteås största privata arbetsgivare med omkring 500 anställda.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Logistikdivisionen är uppdelad på tanklogistik, expresslogistik, special projects och skogslogistik. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist