2017-12-15 15:44Pressmeddelande

Preem väljer BDX för transporter i norra Sverige

Nu står det klart att Preem väljer BDX Företagen som logistikpartner för transporter av drivmedel från Kramfors i söder till Kiruna i norr.

Nu står det klart att Preem väljer BDX Företagen som logistikpartner för transporter av drivmedel från Kramfors i söder till Kiruna i norr.

Upphandlingen har pågått i åtta månader. För BDX Företagen som tidigare varit underleverantör kring transporter av drivmedel är det ett fall framåt att nu själva få teckna avtal med Preem. Avtalet för drivmedelstransporter träder i kraft andra halvan av 2018.

En viktig faktor för Preem är hållbara transporter, vilket ställer höga krav på hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och innovation som viktiga kriterier i upphandlingen.

- Vi gick igenom varenda svar kring de här frågorna i de lämnade anbuden, där svaren viktades på samma sätt som mer hårda faktorer som pris. BDX kunde här visa på att alla delar var lika viktiga. Samtidigt har BDX en förståelse för vår affär eftersom man har varit inne som underleverantör till befintlig entreprenör tidigare, säger Kenneth Olsson, logistikchef Preem.

En annan faktor som vägde in i upphandlingen är samlastning med andra aktörers produkter.

- Avstånden är som bekant stora i norra Sverige. Att sitta och köra en halvfull lastbil från Piteå till Kiruna eller från Umeå till Kramfors är vare sig kostnadseffektivt eller miljömässigt hållbart. Att vi då kan erbjuda samtransporter ger en lägre miljöpåverkan, samtidigt som alla vinner kostnadsmässigt på att bilarna utnyttjas maximalt, berättar Jonas Carlzon, affärschef expresslogistik BDX Företagen.

BDX Företagen kommer att sköta distributionen av drivmedel från order till leverans.

- Vi sitter uppkopplade i Preems system mot de enskilda stationerna och ser direkt när det är dags att fylla på den aktuella stationen. Helt enkelt en totallösning, avslutar Jonas Carlzon.

 


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Logistikdivisionen är uppdelad på tanklogistik, expresslogistik, special projects och skogslogistik. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist
Affärschef Logistik
Jonas Carlzon