2022-02-17 14:24Pressmeddelande

Catrin Ingvarsson utses till ny vd i BDX Företagen AB

Catrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB Fotograf: Patrik ÖhmanCatrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB Fotograf: Patrik Öhman

Styrelsen i BDX Företagen AB har utsett Catrin Ingvarsson till ny vd och koncernchef för bolaget. Catrin har varit tillförordnad vd sedan den 27 september 2021.

Catrin Ingvarsson har arbetat i BDX Företagen AB sedan 2013, i olika roller, bland annat som CFO. Nu senast har hon varit tillförordnad vd.

- Jag, och hela styrelsen, är otroligt glada över att vi får behålla Catrin Ingvarsson i rollen som vd. Hon har en gedigen erfarenhet från BDX Företagen AB, både genom sin roll som CFO och även att hon har ingått i BDX koncernledning sedan 2020. I styrelsen ser vi fram emot att fortsätta BDX Företagens tillväxtresa tillsammans med Catrin Ingvarsson, säger Roger Åström, styrelseordförande BDX Företagen AB.

- Det känns hedrande att styrelsen utsett mig till vd i en så fin koncern med så många kompetenta kollegor, tillsammans kan vi verkligen göra skillnad, säger Catrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB.

BDX Företagen har under de senaste åren ökat verksamheten till en omsättning om närmare 5 miljarder kr och 600 anställda, med uppdrag över hela landet men med basen i främst Norrbotten och Västerbotten.

- Det jag ser fram emot nu är att vi ytterligare ska utveckla verksamheten. Inte nödvändigtvis genom att växa men att utveckla de delar där vi redan nu har en stark position. Vår logistikverksamhet har vuxit med stora rikstäckande uppdrag, inom maskin- och transport är vi en av de största aktörerna i norra Sverige. Inom industriverksamheten har vi breddat utbudet från gruvor till pappersindustri och på entreprenadsidan lägger vi grunden för Sveriges framtida elförsörjning i Europas största vindkraftspark. Till det kommer en omfattande ballast- och miljöverksamhet som kompletterar vårt erbjudande. Det är ett otroligt marknadsläge som hela norra Sverige befinner sig i, vilket gör att vi har en spännande tid framför oss, säger Catrin Ingvarsson.

Catrin Ingvarsson har även en bakgrund som skidskytt och skidåkare, med bland annat en framskjuten placering i det 22 mil långa Nordenskiöldsloppet 2019 och en andraplats i Jubileumsvasan 2022.

- Min bakgrund inom idrotten ger mig verktyg att se framåt, skapa tydliga mål och framför allt, att realisera planeringen och förmedla vägen framåt för företagets medarbetare. Vår förmåga att samarbeta är avgörande - vi behöver arbeta tillsammans, inte bara samtidigt, säger Catrin Ingvarsson.

- Catrins idrottsliga prestationer visar vilken otrolig vilja och drivkraft det finns i henne. Både för oss i styrelsen och för alla medarbetare känns det tryggt att följa i hennes spår, avslutar Roger Åström.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 700 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist