2021-04-23 09:01Pressmeddelande

Catrin Ingvarsson ny vice vd i BDX Företagen AB

Fotograf: Patrik ÖhmanFotograf: Patrik Öhman

Den 1 november 2020 tillträdde Catrin Ingvarsson som ny CFO i BDX Företagen AB. Nu står det klart att vd Fredrik Persson och styrelsen för BDX Företagen AB även har utsett Catrin till vice vd.

Rent formellt innebär rollen som vice vd att Catrin i vd:s frånvaro ska företräda bolaget och verka i den verkställande direktörens ställe när han av någon anledning inte kan fylla sin funktion. Hon tillträder rollen som vice vd 1 maj 2021.

Catrin har arbetat i BDX Företagen AB sedan 2013, först som controllerchef och fram till sista oktober som ekonomichef. Hon har även en bakgrund som skidskytt och skidåkare, med bland annat en framskjuten placering i det 22 mil långa Nordenskiöldsloppet, 2019.

- Catrin har en gedigen erfarenhet på ekonomi- och finansområdet, både ifrån sin tid i BDX men även från tidigare tjänster. Som CFO kommer hon att fortsätta utvecklingen av Ekonomi&Finans vilket är viktiga styrmedel i den snabbföränderliga verksamhet som BDX befinner sig i. För mig är det ett helt naturligt steg att hon nu även axlar rollen som vice vd, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB.

- Det känns hedrande att vara CFO och vice vd i en så fin koncern med så många kompetenta kollegor, tillsammans kan vi verkligen göra skillnad, säger Catrin Ingvarsson, CFO och vice vd BDX Företagen AB.

Catrin poängterar även vikten av att fortsätta utvecklingen av samarbetet med de olika verksamheterna inom BDX Företagen AB.

- Genom min bakgrund som elitidrottare vet jag att det alltid finns detaljer att förbättra för att kunna bli ännu lite bättre. Det gäller både samarbetet mellan olika verksamheter och mellan människor. Det arbetet ser jag fram emot att fortsätta med. När Ekonomi&Finans är en naturlig del av alla verksamheter kan vi få ut en större potential tillsammans.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist