2021-05-18 12:58Pressmeddelande

BDX vinner ytterligare ett stort vindkraftsprojekt

Fotograf: Patrik ÖhmanFotograf: Patrik Öhman

Nu står det klart att BDX Företagen AB vinner ytterligare ett projekt för att på totalentreprenad utföra vägar, kranplatser, fundament och kabelarbeten för 68 vindkraftverk. Vindkraftverken ingår i projektet Kallamossen, cirka 50 km väster om Piteå, som planeras att bestå av 68 turbiner med en installerad effekt om cirka 374 MW.

BDX Företagen AB har erhållit en totalentreprenad innefattande entreprenadarbetena för 68 vindkraftverk vid Kallamossen, med den tyska kapitalförvaltare Luxcara bakom sig. Avtalet sträcker sig ifrån maj 2021 till slutet av 2022, och är det fjärde större vindkraftsprojektet som BDX Företagen AB utför i området.
- Vi har långsiktigt byggt upp en kompetens inom det här området och det visar sig när ytterligare en aktör ger oss förtroendet att utföra den här typen av entreprenadarbeten i en vindkraftspark, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB.

Luxcara är en oberoende kapitalförvaltare på den globala marknaden för förnybar energi. Bolagets portfölj innehåller förnybara kraftverk över hela Europa med totalt kapacitet på mer än 3GW och en investeringsvolym som överstiger 3 miljarder Euro.
- Vi är mycket glada över att kunna tilldela BDX kontraktet över entreprenadarbetena för vindkraftsparken Kallamossen och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i det här projektet. BDX erfarenhet från liknande projekt är en av anledningarna till varför vi valde dem. Vi är övertygade om deras förmåga att kunna leverera ett bra resultat i projektet, säger Philip Sander, direktör, Luxcara.

Uppdraget omfattar design och konstruktion av vägar, kranplatser, vindkraftsfundament, internt el- och fibernät samt underhållsarbeten för projektet.
- Vi har satt upp en särskild organisation för det här projektet som både involverar vår entreprenadverksamhet, betong och ballast samt vår maskin- och transportverksamhet, säger Peter Lindqvist, affärschef Mark stora projekt, BDX Företagen AB.

Vindkraft växer i betydelse och har under de senaste åren ökat sin andel av energiproduktionen i Sverige. Särskilt i norra Sverige är det attraktivt att bygga vindkraftsparker på grund av de gynnsamma förhållande som råder här.

- Det här är ett strategiskt viktigt uppdrag för BDX och det är naturligtvis även glädjande att få förtroende från Luxcara. Det visar att vår entreprenadverksamhet och våra medleverantörer har högt anseende på marknaden. Det känns även bra att vi kan bidra till en långsiktigt hållbar energiutveckling i Sverige, avslutar Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB.

 

För mer information:
Fredrik Palmquist, kommunikationschef BDX Företagen AB, +46 0920-26 26 21, fredrik.palmquist@bdx.se

Peter Lindqvist, Affärschef Mark stora projekt, BDX Företagen AB, +46 0911-783 30, peter.lindqvist@bdx.se

 

Om Luxcara GmbH

Luxcara är en oberoende kapitalförvaltare på den globala marknaden för förnybar energi. Sedan 2009 har företaget förvärvat, strukturerat, finansierat och drivit förnybar energi och tillhörande infrastrukturprojekt. Bolagets portfölj innehåller förnybara kraftverk över hela Europa med en total kapacitet på mer än 3 GW och en investeringsvolym som överstiger 3 miljarder Euro. Luxcara är en av Europas mest erfarna kapitalförvaltare för investeringar i förnybar energi.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist