2021-03-01 14:42Pressmeddelande

BDX vinner två stora driftsuppdrag

BDX har genom hård konkurrens lyckats vinna och därmed förlänga baskontrakten avseende driftområde Boden samt driftområde Skellefteå Norra. Kontrakten innebär att BDX under de kommande fyra åren, med option på ytterligare två år, kommer att sköta basunderhållet av vägar under driftområde Boden och Skellefteå Norra. Uppdragen är värda totalt närmare 380 miljoner kr.

- Vi är mycket glada och stolta över att få möjligheten att utföra de här uppdragen åt Trafikverket för Basunderhåll driftområde Skellefteå Norra samt driftområde Boden. Att vi får en förlängning av uppdragen innebär också en kvalitetsstämpel på det arbete vi har utfört tidigare år, säger Magnus Ranneberg, affärschef väg, BDX Företagen AB.

Uppdraget i Skellefteå består av basunderhåll av 929 kilometer allmänna vägar där BDX vintertid ska sköta bland annat snöröjning och halkbekämpning samt underhåll av asfaltbelagda vägar och grusvägar under sommaren. Motsvarande område i Boden är 841 kilometer allmänna vägar.

- Vinterväghållningen är oerhört viktig att den fungerar. Framkomligheten är viktig för alla företag i området och samtidigt ska människor kunna ta sig till exempelvis arbetet och skolan. Och detta oavsett vilket väder som råder, säger Magnus Ranneberg.

- Detta är en viktig pusselbit i vår långsiktiga strategi där vi har en bra bas att stå på under lång tid framöver. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbetssätt och utnyttja den geografiska närheten mellan basområdena i Luleå, Boden och Skellefteå, för att finna synergier, gemensamma arbetssätt, ökad lönsamhet och konkurrenskraft, avslutar Magnus Ranneberg.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist