2021-06-10 09:00Pressmeddelande

BDX vinner stort uppdrag för Trafikverket

Det befintliga fibernätet som idag finns längs med järnvägen börjar närma sig sin tekniska livslängd. För att säkerställa kommande behov av bra uppkoppling för järnvägen uppgraderas nu fibernätet med kabel som täcker dagens behov och är förberedd för ökade krav på nätkapacitet – projekt Opto 2.0.

BDX Företagen AB har erhållit uppdraget nyanläggning av optokabelnät på delar av Malmbanan. Arbetet utförs för att förbereda inför planerade åtgärder i Malmbanans signalsystem där befintligt ATC-system ska bytas till ERTMS (European Rail Traffic Management System) nivå 2. Syftet är att modernisera optonätet och ge access till det planerade signalsystemet längs hela Malmbanan.

- Det är alltid roligt att få förtroendet att utföra uppdrag för Trafikverket, och samtidigt spännande att vara med i det teknikskifte som bytet från det gamla ATC-systemet innebär. Det finns även synergieffekter i uppdraget eftersom BDX utför uppdrag att bygga ut ERTMS på Malmbanan, säger Peter Lindqvist, affärschef BDX Företagen AB.

Kontraktsarbetena kommer att pågå från och med juni 2021 till och med augusti 2023. Sträckan uppgår till ca 200 kilometer i varierande terräng, med både Naturreservat och Natura 2000-områden samt stora och vidsträckta myrmarker.

- Det här ställer naturligtvis höga krav på oss som entreprenör då det finns ett regelverk som reglerar arbeten i dessa känsliga områden, säger Peter Lindqvist.

Uppdraget kan även innebära nyanställningar.

 

Arbetet med Opto 2.0 påbörjades 2018 och löper fram till 2029, den totala mängden fibernät som läggs ner i Sverige är ca 10 500 km.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist