2020-10-07 12:28Pressmeddelande

BDX vinner miljarduppdrag

Foto: Patrik Öhman

Nu står det klart att BDX Företagen AB har vunnit anbudet för driftsuppdraget Norra Malmbanan i konkurrens med flera andra stora järnvägsaktörer. Uppdraget kommer att innebära nyanställningar på upp till 70 personer.

Uppdraget det handlar om är drifts- och underhållsarbeten på järnvägssträckorna Riksgränsen-Murjek samt Kiruna-Svappavaara, en sträcka på sammanlagt 350 km. Sedan tidigare har BDX Företagen AB uppdraget för drifts- och underhållsarbeten på järnvägssträckorna Luleå-Murjek samt Haparandabanan. Med det nya uppdraget innebär det att BDX Företagen AB ansvarar för hela sträckan mellan Luleå och Riksgränsen.

- Det här är ett strategiskt viktigt uppdrag för BDX Företagen AB och BDX medleverantörer och det är naturligtvis även glädjande att få fortsatt förtroende från Trafikverket. Uppdraget kompletterar våra redan befintliga driftsavtal på väg och järnväg, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB.

På sträckorna är det en intensiv trafik med framför allt malmtransporter som är beroende av en välfungerande järnväg dygnet runt. Detta tillsammans med ett ansträngande klimat gör att det är ett av de mest utmanade drift- och underhållsuppdragen i Sverige.

- Det är med både stolthet och samtidigt med stor ödmjukhet inför uppgiften som vi åtar oss det här uppdraget, särskilt norr om Kiruna där klimatet är tufft. Den stora skillnaden jämfört med södra Malmbanan är att det är ett långt utsträckt område med stora avstånd och mycket mer snö, säger Andreas Karlsson, affärschef BDX Rail.

I uppdraget ingår det att utföra besiktningar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Åtagandet gäller dygnet runt årets alla dagar, vilket ställer stora krav på organisationen.

- För vår del innebär det här att vi även måste förstärka organisationen med ytterligare upp till 70 nya medarbetare – arbetsledare, besiktningsmän, eltekniker, signaltekniker, bantekniker. Rekrytering till dessa tjänster startar omgående, säger Maria Berglund, projektchef, BDX Rail.

- V tar med oss de goda erfarenheterna från vårt uppdrag på södra Malmbanan med bland annat en flexibel maskinpark som kan utföra flera olika moment. Sedan tillkommer även fler spårbundna enheter, säger Maria Berglund.

Drifts- och underhållsavtalet träder i kraft i oktober 2021 och löper över fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Totalt är anbudssumman för uppdraget drygt 1 miljard kronor.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist