2019-11-21 07:22Pressmeddelande

BDX vill göra skillnad. Gör åtagandet för Fair Transport.

Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB. Fotograf: Patrik ÖhmanFredrik Persson, vd BDX Företagen AB. Fotograf: Patrik Öhman

Som framtidsbyggare vill BDX Företagen AB, ett av Sveriges största transport- och entreprenadföretag, göra skillnad och bidra till ett hållbart samhälle. För att ytterligare synliggöra sitt hållbarhetsarbete och visa att de är beredda att ta sitt ansvar, har BDX Företagen gjort åtagandet för Fair Transport.

Enligt Trafikverket spås transportarbetet öka med 64 % fram till 2040. För att nå Sveriges klimat- och hållbarhetsmål är det av största vikt att dessa transporter utförs på ett hållbart sätt. För det krävs hållbara affär som värderar och säkrar kvalitet och ansvar i hela utförandekedjan.

- För oss är Fair Transport både ett ställningstagande samtidigt som det är överlevnadsfråga för hela branschen att arbeta med de här frågorna. Vi ser en ökning i kraven från våra kunder gällande ett hållbart förhållningssätt, samtidigt hoppas vi att kraven från kunderna ska öka ytterligare. De företag som inte jobbar hållbart kommer att halka efter, de blir inte valbara helt enkelt. Som en stor aktör inom transport- och logistiksektorn har vi möjligheten att göra skillnad och det gör vi genom åtagandet i Fair Transport, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen.

Företag som gör åtagandet för Fair Transport vill visa att de tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Köper du en Fair Transport köper du en transport från ett företag som gör mer än att bara följer lagar och regler. Du köper även en transport från ett företag som tar ansvar för trafiksäkerhet, miljö och klimat och arbetsmiljö.

- Att en så stor och viktig aktör som BDX Företagen gör åtagandet för Fair Transport är glädjande och viktigt både för branschen och för samhället. Svenska åkeriföretag ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och det är hög tid att det synliggörs och värdesätts i upphandlingar, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.    

Fair Transport grundades på initiativ av åkeriföretagen, för att synliggöra hållbara transporter, ge transportköparen rätt och tillförlitlig information och stötta åkerierna i förändringsarbetet. Fair Transport lägger grunden för en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som konsumerar det som transporterats.

Mer information hittar du på http://fairtransport.se

Kontakt

Charlotta Nilsson, pressansvarig, Sveriges Åkeriföretag, 070-521 43 21, charlotta.nilsson@akeri.se

Fredrik Palmquist, kommunikationschef, BDX Företagen AB, 0920-26 26 21, fredrik.palmquist@bdx.seOm BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist