2021-09-27 12:43Pressmeddelande

BDX VD Fredrik Persson slutar

Fotograf: Patrik Öhman

Fredrik Persson, VD BDX Företagen AB:

Efter många spännande år som VD i BDX tjänst, där jag fått förmånen att arbeta med och lära känna fantastiska personer bland medarbetare,  medleverantörer och kunder, är nu tiden mogen för mig att lämna stafettpinnen vidare. Norrbotten och övriga norra Sverige är i startgroparna att leda en nästintill teknisk revolution inom många områden, med många spännande projekt inom skilda branscher. Därför är tiden perfekt att lämna över till nästa ledare som ska ta BDX in i framtiden.

Jag kommer att under en övergångsfas vara tillgänglig för att bistå i såväl stort som smått vid överlämning till min kommande efterträdare.

Som avslutning vill jag säga att jag är mycket glad och stolt över min tid i BDX och samarbetet med alla medarbetare. Nu ser jag med tillförsikt fram mot att få följa nästa steg i BDX utveckling.

 

Roger Åström, styrelseordförande BDX Företagen AB:

Fredrik Persson har under sina år gjort ett fantastiskt arbete och utvecklat BDX till ett modernt och lönsamt företag, som idag är en stor aktör inom entreprenad-, anläggnings-, logistik- och industribranschen. Han har levt upp till de högt ställda krav som vi ifrån styrelsens sida har ställt på god affärsmässighet och ekonomisk utveckling i företaget.

Från styrelsens sida vill jag tacka Fredrik för hans mycket goda arbete i BDX Företagen AB och önskar honom all lycka i hans framtida gärning.

Vi står inför en spännande utvecklingsfas i BDX där vi fortsatt kommer att vara en del av norra Sveriges tillväxt. Vi ser med tillförsikt fram emot BDX framtida utveckling, som den Framtidsbyggare BDX är.

 

Som tillförordnad VD har BDX Företagen ABs styrelse utsett vice VD och CFO, Catrin Ingvarsson. Formellt tillträder Catrin Ingvarsson 27 september.​


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist