2021-05-05 14:05Pressmeddelande

BDX vann uppdraget att bygga Dåva

Fotograf: Patrik Öhman Fotograf: Patrik Öhman

BDX Företagen AB, tillsammans med dotterbolaget Bimac i Umeå, har vunnit uppdraget att bygga den nya järnvägsterminalen på Dåva i Umeå, i konkurrens med flera andra aktörer. Projektet är en totalentreprenad, från projektering till färdigställande, på uppdrag av Infrastruktur i Umeå AB, INAB.

Projektet omfattar att bygga en ny järnvägsterminal med storleken 400X50 m och tillhörande triangelspår och utdragsspår (ca 2 600 meter). Triangelspåren ska sedan anslutas till Norrbotniabanan. 

Terminal på Dåva är ett så kallat MBEST- projekt vilket innebär mark, bana, el, signal och tele. Mer i detalj innebär det spårdragning, spårunderbyggnad, växlar samt anslutningsvägar inklusive vägskyddsanläggning med tillhörande teknikbyggnad, kanalisation och signalutrustning, vågstation samt oljeavskiljare till framtida truckgarage, va-anslutning samt en parkering.
- Inom BDX har vi ännu en gång visat att vi har en kunnig organisation för den här typen av uppdrag, vilket är en stor del i att vi får förtroendet när det kommer till att bygga järnvägsanläggningar, säger Andreas Karlsson, affärschef Rail, BDX.

Dåva-projektet är ett samarbete mellan BDX och dotterbolaget Bimac i Umeå.
– Det här är ett projekt som ligger i linje med vår fortsatta geografiska expansion. Det är med glädje vi tillsammans med INAB och Bimac får bidra till utveckling den nya infrastrukturen genom den nya terminalen på Dåva, säger Andreas Karlsson.

- På Bimac har vi lokalkännedomen och bidrar med organisation för markarbetena. Samtidigt är det roligt att vi på det här sättet är med och utvecklar Umeås infrastruktur, säger Samuel Wahlberg, affärschef Bimac.

Kontraktssumman för projektet är cirka 125 miljoner kronor och kommer att innebära nyanställningar i Bimac.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist