2021-11-30 14:57Pressmeddelande

BDX startar nytt järnvägsbolag

Fotograf: Patrik Öhman Fotograf: Patrik Öhman

Sedan 2012 har BDX bedrivit järnvägsverksamhet inom Affärsområde Rail som ingår i BDX Infra. Järnvägsverksamheten har utvecklats positivt både vad gäller antal uppdrag och resultat. Erhållna avtal i kombination med den positiva utvecklingen har skapat ett affärsområde som nu kan konkurrera på lika villkor med andra företag i branschen.

Affärsområdet har vuxit med flera tunga uppdrag; Drift och underhåll södra Malmbanan, flera projekt inom ERTMS, bygget av Dåva järnvägsterminal och nu senast – Sveriges ”svåraste underhållskontrakt” Norra Malmbanan.

- Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av BDX järnvägsverksamhet genom att starta dotterbolaget BDX Rail AB. Det skapar möjligheten att ytterligare tydliggöra kärnkompetensen – att bygga och underhålla järnväg. Vi kan på ett tydligare sätt marknadsföra BDX Rails tjänster, i en väldigt specifik och nischad bransch, samtidigt som vi kan erbjuda BDX koncernens övriga tjänster som tilläggspaket, säger Catrin Ingvarsson, tillförordnad VD BDX Företagen AB.

Organisatoriskt kommer BDX Rail AB även fortsättningsvis att sortera under BDX Infra och precis som tidigare ledas av affärschef Andreas Karlsson.

Robert Eriksson, divisionschef BDX Infra, som har en lång erfarenhet av järnvägsuppdrag, ser positivt på utvecklingen inom BDX järnvägsverksamhet.

- Framtiden ser ljus ut med stora satsningar på järnvägen; i norr Inlandsbanan och Norrbotniabanan. De stora industrisatsningarna i norr med Hybrit och H2 Green Steel kräver också en ut- och tillbyggnad av järnvägsnätet. Signalsystemet byts ut till det Europagemensamma signalsystemet ERTMS. Samtidigt som det finns en stor underhållsskuld, det vill säga att underhållet under flera år har varit eftersatt, säger Robert Eriksson, divisionschef BDX Infra.

BDX Rail AB kommer att erbjuda tjänster inom MBEST, det vill säga mark, bana, el, signal och tele.

- Vi har redan idag en organisation med mycket hög kompetens inom alla delar av järnvägsunderhåll och ny- och ombyggnation av järnväg, det visar inte minst alla de tunga uppdrag som verksamheten har jobbat med de senaste fem åren. Genom det nya bolaget kan vi ytterligare spetsa till vårt erbjudande ytterligare samtidigt som vi ser en potential i att växa ytterligare, säger Robert Eriksson.

 

BDX Rail AB startar 1 januari 2022.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist