2023-03-17 14:18Pressmeddelande

BDX startar nytt entreprenadbolag

Sedan 2009 har BDX Företagen AB bedrivit entreprenadverksamhet genom, nu senast, division Infra. Verksamheten har stadigt vuxit inom segmenten mark/väg, mark/stora projekt, snö och grönt samt genom BDX dotterbolag BDX Rail AB.

Under 2017 påbörjades en utvecklingsresa i norra Sverige när Northvolt avslöjade att man skulle förlägga en av sina produktionsenheter i Skellefteå. Sedan dess har ett flertal större industrietableringar aviserats i Norrbotten och Västerbotten. De kommande 4–5 åren kommer bland annat SSAB, H2 Green Steel, LKAB, Fertiberia bygga nya produktionsanläggningar i regionen. Förutom dessa satsningar kommer omfattande investeringar ske i infrastruktur, bland annat genom utbyggnation av Luleå hamn.

För att möta marknadens efterfrågan på entreprenadtjänster tar vi nu nästa steg i BDX utveckling genom att starta dotterbolaget Civil Works Nordic AB (CWN AB), där affärsområdena mark/väg samt mark/stora projekt kommer att ingå. Drift- och underhåll väg samt snö- och grönt kommer att organiseras som affärsområden inom BDX Syd.
- Alla satsningar som görs i norra Sverige gör att vi ser en stark tillväxt inom entreprenadsegmentet de kommande åren. Genom att skapa ett renodlat entreprenadbolag blir vi ett tydligare alternativ för våra kunder. Samtidigt kommer vi att lyfta fram och tydliggöra verksamheten för drift- och underhåll väg samt snö- och gröntverksamheten genom att organisera dem som affärsområden inom division Syd, säger Catrin Ingvarsson, vd och koncernchef BDX Företagen AB.

Både det nya entreprenadbolaget CWN AB och de nya affärsområdena med drift och underhåll väg samt snö och grönt skapar möjligheter att ytterligare tydliggöra respektive områdes kärnkompetens. Vi kan på ett tydligare sätt marknadsföra CWN AB:s tjänster, samtidigt som vi kan erbjuda BDX koncernens övriga tjänster.
- Redan idag har vi en organisation med stor kompetens inom sina respektive specialistområden. Genom att nu fortsätta utvecklingen av både kompetens och organisation kommer vi att stå väl rustade inför de stora satsningar som sker i norra Sverige. Genom CWN AB kan vi ytterligare spetsa till vårt erbjudande samtidigt som vi ser en potential i att växa ytterligare, säger Mats Grönberg, divisionschef Infra.

CWN AB startar 1 maj 2023.

 

Om CWN AB
Företaget kommer att ha ca 140 medarbetare med bred kompetens och erfarenhet inom mark, anläggning och infrastrukturprojekt. I organisationen finns erfarenhet av små, stora och komplexa entreprenader inom både investering och reinvestering avseende mark, va, väg, vindkraft samt bro- och dammprojekt. Företaget beräknas omsätta ca 500 miljoner kronor under första verksamhetsåret.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist