2020-02-24 14:40Pressmeddelande

BDX och Domsjö Fabriker i nytt samarbete

BDX Företagen AB utökar verksamheten söderut genom ett nytt industrisamarbete med Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Det handlar om interna transporter av cellolusa och lignin.

- Det är ett attraktivt avtal som vi är väldigt glada över att ha rott i land, framför allt för att det är i en geografi där vi tidigare bara funnits i begränsad skala, säger Mattias Mörtberg, projektchef BDX Företagen AB.

BDX har stor kompetens att driva avancerade logistikflöden och vi har bra digitaliserade tekniklösningar. För detta uppdrag har BDX medleverantör, Hamntransport i Örnsköldsvik, investerat i fyra dragtruckar, två klämtruckar, ett antal hjullastare samt ett sjuttiotal maffivagnar. Totalt sysselsätts sju personer i uppdraget.

Uppdraget innebär interna transporter av färdigvara från produktion till magasin/hamn; cellulosabalar samt lignin förpackade i små- och storsäck, sammanlagt drygt 300 000 ton årligen. Från magasin transporteras sedan materialet internt till hamnen då fartygen anlöper, vid ett femtiotal tillfällen per år.

- Vi har tidigare skött interntransporterna i egen regi och ser nu fördelar med att BDX som entreprenör sköter uppdraget. BDX presenterade ett upplägg med en digitaliserad tekniklösning som kommer att göra flödena effektiva, säger Marcus Hägglund, logistikchef Domsjö Fabriker.

- För oss är det ett strategiskt viktigt uppdrag, säger Simon Risberg, affärschef BDX Företagen AB. Basindustrin är en viktig marknad, inte minst av konjunkturskäl, och detta är ett långsiktigt avtal.

 

Om Domsjö Fabriker

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Huvudprodukterna är cellulosa, bioetanol och lignin. Bolaget, vars produktionsanläggningar är belägna strax utanför centrala Örnsköldsvik, är en del av den indiska företagsgruppen Aditya Birla Group.

Mer information:

Mattias Mörtberg, ansvarig projektchef, BDX Företagen AB mattias.mortberg@bdx.se, 070-174 05 50

Marcus Hägglund, logistikchef Domsjö Fabriker, marcus.hagglund@domsjo.adityabirla.com, 0660-757 8


Ämnen: Industri

Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist