2018-09-28 08:35Pressmeddelande

BDX förvärvar NEMA-koncernen

I köpet av NEMA ingår även Krossproduktion i Sverige AB.

BDX förvärvar NEMA (Norrbottens Entreprenad och Maskin AB) med dotterbolaget Krossproduktion i Sverige AB.

- Tillgången på ballast och bergkrossmaterial är en strategiskt viktig fråga för BDX, det ligger i vår kärnverksamhet, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen. Med köpet av Norrbottens Entreprenad och Maskin AB kompletterar vi de 40-talet täkter vi redan har i Norrbotten och Västerbotten.

I köpet av Norrbottens Entreprenad och Maskin AB ingår ett flertal täkter i Norrbotten samt en mobil krossanläggning genom dotterbolaget Krossproduktion i Sverige AB.

- Förvärvet innebär att vi stärker vår position på marknaden i många år framöver, framförallt täkterna i Luleå, Kalix och längs efter E10 är viktiga för att vi ska ha möjlighet att leverera ballast med hög kvalitet till våra kunder, säger Stefan Sundqvist, divisionschef Anläggning, BDX Företagen AB.

- Förvärvet är även viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att vi få fler geografiskt utspridda täkter kan vi minska längden på transporterna, säger Stefan Sundqvist.

BDX Företagen AB tar över alla anläggningstillgångar (maskiner, fordon, inventarier etc.), kundavtal samt personal – från och med 5 oktober2018.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Logistikdivisionen är uppdelad på tanklogistik, expresslogistik, special projects och skogslogistik. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist
Stefan Sundqvist
Divisionschef BDX Nord
Stefan Sundqvist