2022-06-01 14:41Pressmeddelande

BDX förvärvar logistikföretag i Stockholm

BDX Företagen AB förvärvar Olab AB, ett företag som idag är samarbetspartner till BDX Företagen AB. Verksamheten i företaget består av utförande av transporter för Ahlsell i Stockholmsområdet. Företaget förfogar över en egen terminal och drygt 50 distributions- och lastbilar med egna förare.

 

- Med förvärvet av Olab AB blir vi än starkare samtidigt som vi kan erbjuda Ahlsell en mer sammanhållen tjänst över ett större geografiskt område. Vi ser en stor potential i att utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med verksamhetschefen Jimmy Glarén och övriga medarbetare från Olab AB, säger Catrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB.

 

- Sedan 1977 har jag arbetat med att utveckla lager- och transportlösningar för Ahlsell. 1982 startade jag Olab, med en Scania av 1979 års modell, för att utföra transporter för Ahlsell. Under åren sedan dess har Ahlsell och Olab vuxit tillsammans, där vi nu har ett femtiotal fordon som kör i uppdraget, säger Owe Lannebjer, vd Olab AB.

 

Det är inte bara fordonen utan personalen som har varit en del av framgången.

- Hela den här utvecklingen av företaget har varit en resa som hela tiden har varit byggd på förtroende och vi har alltid haft inställningen att ”det där löser vi”. Därför är det varit oerhört viktigt för mig att ha personal som har tänkt likadant som jag i de frågorna. Det känns tryggt att BDX förvärvar Olab då min uppfattning är att de kan driva företaget vidare i samma anda som jag har byggt upp företaget i, säger Owe Lannebjer.

 

Företagsförvärvet, med tillträde, sker 1 juni 2022.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 2 100 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist