2020-06-15 09:46Pressmeddelande

BDX förvärvar anrikt logistikföretag

BDX Företagen AB förvärvar Bergnäsets Åkeri AB, ett företag som idag är Medleverantör (kontrakterad leverantör) till BDX Företagen AB. Idag består verksamheten i företaget av utförande av tankbils- och kemikalietransporter samt godstransporter inom Norden. Delägaren Peter Åström kommer att kvarstå inom BDX koncernen och kommer att driva företaget vidare precis som idag.

- Med förvärvet av Bergnäsets Åkeri AB tillför vi kompetens inom framför allt kemikalietransporter. Samtidigt ser vi stor potential i att utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med Peter Åström och övriga medarbetare från Bergnäsets Åkeri AB, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB.

- Jag är nöjd med att vara kvar inom BDX-sfären vilket känns bra eftersom jag är BDX:are i själ och hjärta. BDX har alltid varit mån om oss som medleverantör och tillsammans ser jag att vi kan utveckla företaget vidare, säger Peter Åström, vd och delägare Bergnäsets Åkeri AB.

Bergnäsets Åkeri AB har anor från 1955 och var från starten verksamt i Nederluleå lastbilscentral.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist