2018-04-28 16:00Pressmeddelande

BDX Företagen gör ett starkt 2017

Fredrik Persson, vd BDX Företagen. Foto: Patrik ÖhmanFredrik Persson, vd BDX Företagen. Foto: Patrik Öhman

BDX Företagen AB redovisar ett resultat efter skatt på 52,7 miljoner kronor och ökar samtidigt omsättningen med drygt 650 miljoner kronor till 3 531 miljoner kronor för helåret 2017.

Med en resultatökning på dryga 200 procent och omsättningsökning på 23 procent är det en märkbart nöjd Fredrik Persson, vd för BDX Företagen, som kommenterar årets resultat.

- Det är framförallt tre saker som ligger till grund för årets resultat: volymökning, förbättrad produktivitet samt kostnadskontroll. Volymökningen skapas främst av en marknadstillväxt men även att vi har en förbättrad träffbild i de anbud vi väljer att vara med och räkna på. Konkurrensen är fortsatt hård på de marknader vi verkar. Trots det har vi slutit ett flertal bra avtal – med en bra spridning över våra olika verksamheter. Den förbättrade produktiviteten sker i alla våra divisioner men är särskilt tydlig i division Entreprenad. Vi har även minimerat andelen förlustprojekt vilket direkt ger en positiv effekt på resultatet. 2017 har även präglats av fortsatt kostnadskontroll inom koncernen. Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen att fokusera på de här frågorna. Sedan finns det en fjärde punkt som är oerhört viktig, det fantastiska arbete som alla medarbetare har gjort för att skapa ett riktigt bra resultat, säger Fredrik Persson.

BDX verkar i ett område där konjunkturen har varit stark under de senaste åren, har inte det hjälpt till att skapa ett bra resultat?
- Självklart bidrar den starka konjunkturen till vårt resultat, samtidigt är det viktigt att vi fortsätter förbereda oss för svängningar i framtiden. Om vi behåller en fortsatt kostnadskontroll är vi förberedda och har utvecklingen mer i vår egen hand. Vi kan inte påverka omvärlden, eller vår marknad. Men genom att ha kontroll på läget, är vi nu redo att ta nästa steg i utvecklingen.

Att det går bra för företaget har även andra positiva effekter, förutom resultatet.
- Precis som i andra större företag har vi en viss omsättning av människor. Men jag skulle våga påstå att vi aldrig har varit så attraktiva som arbetsgivare som vi är nu. Det märker vi i våra rekryteringsprocesser med många ansökningar men även att människor spontant söker sig till oss. I takt med att ledarskapet utvecklas får vi dessutom ett ökat självförtroende i ledarrollerna.

Förändringsresan började hösten 2015, då var fokus att stoppa den negativa spiral BDX var i där företaget visade ett negativt resultat för första gången. Och traditionens makt var i många fall stor.
- Situationen 2015 var allvarlig. Men genom ett åtgärdsprogram lyckades vi vända minussiffror till att förra året göra ett plusresultat igen. Men det är egentligen först nu som vi ser effekterna fullt ut och det är därför vi gör det resultat vi gör för 2017. Ett åtgärdsprogram är inte en engångshändelse utan pågår hela tiden, gärna att det blir en del av vardagen. Det är då man får bra resultat. Och när organisationen börjar driva förändringsfrågor utan att man behöver säga det, då fungerar det.

De senaste två åren har vi satsat på att stärka ledarskapet i företaget. Det är A och O för att vi ska ha ett långsiktigt, ekonomiskt hållbart BDX. Och jag är väldigt nöjd över hur våra ledningsfunktioner fungerar. Samtidigt har vi haft stort fokus på att stärka samhörigheten mellan våra fjorton kontor och olika verksamheter. Vårt ”Tillsammans-arbete” är oerhört viktigt för att alla medarbetare och medleverantörer får känna att de är delaktiga, att deras bidrag i BDX spelar någon roll.

Fredrik Persson lyfter även fram ett tydligt exempel på där fokus har varit förändring.
- Under 2017 gjorde vi en omstart av entreprenadverksamheten i Västerbotten. Under ett flertal år hade verksamheten i Västerbotten gått minus, mycket beroende på att det saknades en styrning från huvudkontoret. I ett sådant läge hamnar jag och styrelsen i ett vägskäl, ska vi minimera skadan och dra oss ur det geografiska området eller ska vi satsa på att bygga upp den. Vi valde det senare. På mindre än ett år har vi vänt trenden och tagit de första stegen mot en mer stabil verksamhet. I dagsläget har verksamheten kunnat visa på ett antal nya spännande uppdrag, det finns en ordervolym att arbeta med – och nu ska vi visa att vi kan leverera. Vi har även tecknat avtal med våra första medleverantörer i Västerbotten. Det innebär att vi förstärker vår närvaro ytterligare i norra Sverige, i det område som vi har identifierat som vår hemmamarknad.

Under 2017 har även arbetet med att stärka säkerheten och arbetsmiljön inom företaget fortsatt.
- Som grund för vårt arbete har vi elva strategiska initiativ. För att säkerheten och arbetsmiljön ska vara i fokus under 2018 handlar ett av dessa strategiska initiativ om Nollvision – säkerheten framför allt. Vi har haft en hög nivå i vårt säkerhetsarbete men nu lyfter vi den till en ännu högre nivå. Varje olycka är en för mycket, därför sätter vi extra fokus på vårt säkerhetsarbete under 2018.

Fredrik Persson är tydlig med att det finns mer att göra för att ytterligare stärka företaget. Den tekniska utvecklingen, och därmed digitalisering, och dess möjligheter ökar alltmer. För att vara fortsatt långsiktigt hållbara måste ett antal ett antal digitaliseringsprojekt genomföras.
- Vi måste hela tiden vara beredda på att utvecklas, i takt med omvärlden och våra marknader. Digitalisering är en stor process, som samtidigt är en stor förändring i hur vi tidigare har arbetat. Vi successivt ta tillvara på dessa möjligheter till effektivisering. Digitalisering förutsätter att vi ändrar våra arbetssätt, och vi kan se direkta effekter i de verksamheter som har digitaliserats. 

Men är du nöjd nu? Du har ju varit en stor del i att vända det negativa resultatet som du fick i famnen när du tillträdde som vd?
- Självklart ska vi vara nöjda med en vinstökning på 200 procent. Men fokus nu är framåt, mot att göra ett bra 2018, och vår långsiktiga plan som är på ett par års sikt. Det är nu vi har chansen att ta BDX till nästa steg i utvecklingen. Och det är laget BDX som gör det. Och jag har sett en vilja och önskan från både medarbetare och medleverantörer att vara med i arbetet att skapa ett stabilt och framgångsrikt BDX, det gör mig stolt och glad. Genom en stabil tillväxt kan vi skapa en långsiktigt ekonomisk hållbarhet i BDX. Det skapar den handlingsfrihet vi behöver för att kunna hantera svängningar i konjunkturen och andra externa faktorer. Så ja, jag är nöjd med resultatet men det finns en ännu större potential, avslutar Fredrik Persson.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Logistikdivisionen är uppdelad på tanklogistik, expresslogistik, special projects och skogslogistik. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist