2019-09-10 12:34Pressmeddelande

BDX Företagen AB medlemmar i BEAst

BDX Företagen AB är numera medlemmar i BEAst, ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard”. Tillsammans med 100-talet andra ledande företag och organisationer samverkar vi för att utveckla branschens e-Affärer. Utvecklingen går snabbt inom det digitala området och för BDX är det en självklarhet att vara en del av denna utveckling.

BEAst är branschens naturliga mötesplats för allt som rör e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation i branschen.

- Det är en möjlighet för BDX att påverka utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn. Samtidigt får vi inspiration och nya infallsvinklar från kollegor i branschen. Det är positivt att företag samlas för att utveckla en branschstandard i de här frågorna, det gynnar både oss och våra kunder, säger Mattias Eriksson, projektledare digitalisering, BDX Företagen AB.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist