2023-10-19 12:51Pressmeddelande

BDX får förnyat förtroende hos Smurfit Kappa

En av BDX vedtruckar tömmer en timmerbil på Smurfit Kappa.

BDX Företagen AB har fått förnyat förtroende i ett stort avtal på Smurfit Kappa i Piteå. Det handlar om hantering av massaved, flis och returfiber och andra servicetjänster inne på industriområdet. Uppdraget löper över fem år och innebär ett femtontal arbetstillfällen.

- Vi är glada och stolta över att Smurfit Kappa väljer att förlänga vårt avtal med fem år. Det är ett långsiktigt avtal som innebär att vi har en fortsatt stark närvaro inom industrin i Piteå. Arbetet pågår dygnet runt 365 dagar om året. BDX har stor kompetens att driva avancerade logistikflöden och vi har bra digitaliserade tekniklösningar. I det här uppdraget ser vi även synergieffekter mellan industri och BDX Skog, där vi kan bidra till att säkerställa hela logistikkedjan från skogen in till industrin, säger Mattias Mörtberg, affärschef BDX Skog och samtidigt operativt ansvarig för industriuppdraget åt Smurfit Kappa.

Förlängningen av avtalet innebär bland annat nyinvesteringar i vedtruckar och hjullastare vilket säkerställer att uppdraget fungerar i alla väder, året runt. Sammantaget kommer uppdraget bestå av en modern, effektiv och funktionell fordonsflotta. Den huvudsakliga driften av uppdraget sker genom två medleverantörer till BDX, Pohjanen&Ström Transport samt Johnnys Entreprenad.

Smurfit Kappa Piteå är Europas största kraftlinerbruk och förbrukar årligen drygt två miljoner kubikmeter skogsråvara. BDX svarar för en ansenlig del av den totala transportvolymen av massaved, flis och biobränslen in till industrin. Vedtruckarna försörjer industriprocessen med massaved, som blir till flis, som i sin tur blir pappersmassa. BDX svarar även för lastning och schaktning av flis samt hantering av den returfiber som kommer in till industrin. Utöver dessa sysselsätts även andra BDX maskiner och lastbilar för olika servicetjänster inne på området.
- För oss är det ett strategiskt viktigt uppdrag eftersom basindustrin är en viktig marknad i vår region. Vi har genom åren byggt upp en gedigen kompetens för uppdraget och att vi som leverantör får förnyat förtroende hos Smurfit Kappa visar på den lyhördhet och kompetens våra medarbetare och medleverantörer har för kundens krav, säger Simon Risberg, affärschef BDX Basindustri.

 

Om Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Piteå är Europas största tillverkare av kraftliner, ett papper som används för tillverkning av högklassig wellpapp. Årsproduktionen är cirka 700 000 ton. Smurfit Kappa Piteå är Piteås största privata arbetsgivare med omkring 500 anställda.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist