2023-05-09 12:55Pressmeddelande

BDX Ballast första Environmental Product Declaration godkänd

EPD

Under våren 2023 har BDX Ballast fått sin första Environmental Product Declaration (EPD) granskad och godkänd för ballastprodukter från bergtäkten Svalget i Boden.

EPD, som står för Environmental Product Declaration är en deklaration som beskriver produktens miljöpåverkan för hela produktionskedjan, genom en livscykelanalys, LCA. Projektet har drivits tillsammans med Ramboll som utifrån BDX data räknar ut flertalet parametrars påverkan på klimatet till en färdig EPD.

Ett omfattande arbete har pågått under stora delar av 2022 där förbrukningar och beräkningar har tagits fram för alla moment tillhörande täkt- och krossprocessen, från avtäckning och sprängning till krossning och lastning.
- Genom EPD-arbetet blir det också möjligt att analysera vilka delar i produktionskedjan som har störst miljöpåverkan. Det möjliggör att i ett senare skede kunna förändra och styra om produktionen för att bli mer hållbar, säger Anna Wikman, projektingenjör BDX Ballast.

Ballastmaterial används idag i stora mängder i bland annat infrastrukturprojekt och det ställs allt större krav på redovisning av miljöpåverkan.
- Att kunna redovisa en livscykelanalys och EPD kommer framöver att bli ett krav i många projekt där det krävs data för att kunna beräkna ett projekts slutliga miljö- och klimatpåverkan, säger Anna Wikman.

Införandet av EPD är en del i BDX Ballast miljöarbete. Några andra pågående projekt är hänsyn till biologisk mångfald i täktmiljöer, möjlighet att elektrifiera delar av produktionskedjan samt öka vår cirkulära masshantering genom återvinning.Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist