2022-12-21 13:31Pressmeddelande

Årets pristagare till BDX arbetsmiljöpris

Sedan 2013 har BDX delat ut arbetsmiljöpris till en medarbetare och till en medleverantör, för att belysa det viktiga arbetet med arbetsmiljö.

Årets arbetsmiljöpris till medarbetare går till Jesper Lind, bantekniker BDX Rail, med följande motivering:

Genom sin positiva och lättsamma anda sprider Jesper glädje i arbetsgruppen och lockar ofta fram leenden hos sina arbetskollegor. Samtidigt tänker han alltid på säkerheten och ser till att riskbedömningar är gjorda och förutsättningarna är rätt vid arbete i spår. Jespers sätt att bidra både gällande trivseln i arbetsgruppen och till säkerhetsarbetet gör att han tilldelas BDX arbetsmiljöpris 2022.

Årets arbetsmiljöpris till medleverantör går till Norrbottens Vacteknik AB (NVT) med följande motivering:

NVT har under flera år jobbat systematiskt med fokus på förbättrad arbetsmiljö. Kontinuerligt arbete med riskanalyser, uppföljning och förbättringsarbete genomsyrar företagets vardag. NVT får både uppmärksamhet och uppskattning från kund för sitt förbyggande arbete och har även blivit ombedda att dela av sig av sitt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Detta sammantaget gör att NVT tilldelas BDX arbetsmiljöpris 2022.

Priserna delades ut av Stina Olsson, KMA-chef och Gunilla Peterson, chef koncernstab i BDX.


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist